Laaggeletterdheid en Lions

Laaggeletterden worden tot nu toe onvoldoende bereikt. Dit is onaanvaardbaar en onwenselijk.

De Lions kunnen en willen een maatschappelijke bijdrage leveren en iedereen de kans geven om mee te doen in de maatschappij. Zij kunnen laaggeletterdheid de komende zeven jaren op de agenda zetten, verbindingen leggen met de lokale kennis- en infrastructuur, laaggeletterdheid herkennen en mensen doorverwijzen naar de juiste cursus. De werkgroep Lezen & Schrijven van de Lions werkt nauw samen met de Stichting Lezen & Schrijven: ( http://www.lezenenschrijven.nl ) en roept Lions en Lionsclubs op om jaarlijks in september met een activiteit deel te nemen aan de Week van de Alfabetisering.

 

Een aantal suggesties om als Lionsclub op te pakken zijn:

 

Zet uw netwerk in

  • Zet het thema laaggeletterdheid op de politieke agenda. Neem deel aan een netwerk in uw gemeente(n)
  • Herken laaggeletterdheid en zet de Taalmeter in ism het netwerk zoals UWV, Werkplein, gemeente, voedselbank enz. Kijk voor meer informatie op: taalmeter.nl
  • Word lid van de Voorleesservice. Kijk voor meer informatie op: http://vadersvoorlezen.nl/bedrijven/

 

Zet u vrijwillig in

  • Word taalvrijwilliger
  • Werf cursisten
  • Doe mee aan de Week van de Alfabetisering

 

Werf fondsen

Voor lesmateriaal, trainingen voor vrijwilligers of een Taalhuis/Taalpunt opzetten

  • Organiseer een dictee
  • Maak taal het thema van een feest of gala
  • Laat een film zien. Bijvoorbeeld Precious of The Reader

 

 

 

Investeren in geletterdheid loont. Investeert u mee!

 

Wilt u meer informatie dan kunt u mij rechtstreeks benaderen voor een overleg of presentatie.

 

Districtscoördinator Lezen & Schrijven

 

Wia Huisman-Smeenk

 

 

+31 598431204/ +31 652697287 of wia.huisman@gmail.com