29 augustus 2020
De Schaapskooi, Brederoweg 37, 7901 JL HOOGEVEEN

De Kabinetsoverdracht zal plaatsvinden in de Schaapskooi te Ruinen. Nadere uitnodiging volgt via VDG Maus Westerbaan