-  Commissaris Stichting Lions en Duurzaam Leven: deze vacature wordt voor dit kabinetsjaar ingevuld door Hendrikus Cazemier ( LC Hattem).

Doelstellingen van Lions Clubs International omvatten ondermeer een actieve belangstelling voor het welzijn van de

Nederlandse en mondiale samenleving en het aanmoedigen van dienstbaarheid om onze samenleving een duur

zame toekomst te bieden.

Deze samenleving omvat alles in de wereld om ons heen. Een duurzaam gebruik van de middelen waarover wij kunnen

beschikken is een voorwaarde om maatschappelijk welzijn te verzekeren en leefbare wereld aan ons nageslacht achter te laten.

 

- ALGEMEEN

De commissarissen hebben ieder een specifiek gebied, waarop zij hun aandacht richten. Op dat gebied zijn zij adviseur van het kabinet en onderhouden zij de contacten met de clubs in het district . Het is binnen de clubs gebruikelijk dat voor een aantal aandachtsvelden als hiervoor genoemd, een commissie is ingesteld, dan wel een lid als "officer" is benoemd. Contacten tussen de districts commissaris en de clubs lopen doorgaans via de voorzitter van de desbetreffende commissie of "officer". Er zijn contacten op landelijk niveau tussen de commissarissen met dezelfde portefeuille. Enerzijds om ervaringen uit te wisselen, anderzijds om ideeën over de inhoud van het werk op elkaar af te stemmen.

 

Belangstellenden die meer informatie willen omtrent een van voornoemde vacatures of zich willen aanmelden, kunnen zich in verbinding stellen met de huidige secretaris:

Ab Brouwer, tel. 06 51 19 20 18 of per e-mail: ds110bn@lions.nl