09/07/2020

De maatregelen , die zijn getroffen door de overheid zijn gelukkig ruimer gesteld, zodat alle activiteiten in clubverband voorzichtig weer kunnen worden opgestart. Ieder individuele Lion zal in verband met de gezondheid de nodige voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen om de verspreiding van het Corona virus zo veel mogelijk tegen te gaan.